Brc Sıralı Otogaz Sistemleri
Neden BRC? Diğerlerinden ne farkı var?

• BRC tüm dünyada tanınmış ve müşteri memnuniyeti sağlamış bir İtalyan markasıdır. Arkasında yılların tecrübesine sahip güçlü bir firmanın desteği vardır. Tüm otogaz ekipmanlarını kendi bünyesinde üretir.
• BRC LPG dönüşüm kitinde ürünler aynı markadan oluşur. Farklı markalardan oluşan melez kit bizde bulunmaz. Tüm ürünler Avrupa Birliği ECE R 67-01 normlarına göre yangın dahil tüm güvenlik testlerinden geçmiş olup, Avrupa’da yeni uygulamaya giren ECE R 115 regülasyonuna da uygundur.
• Montaj esnasında aracın orijinal kabloları kesilmez.
• Otomotiv teknolojisi ve Avrupa Birliği normları gereği motor bölümündeki tüm bağlantıların hem EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) testinden geçmiş hem de IP-54 sınıfı sızdırmazlığa sahip özel konektörlerle yapılması zorunludur. Ürünlerimiz bu şartları sağlamaktadır.
• Patenti BRC’ye ait gaz enjektörleri benzin enjektörleriyle aynı prensipte çalışır ve son derece hızlı tepki süreleriyle E4 sınıfı araçların, hatta direkt enjeksiyonlu araçların LPG dönüşümünü mümkün kılar.
• Uygulamalarımızı farklı kılan diğer bir özelliğimiz, gaz girişlerinde emme manifoldunun delinmemesidir. Diğer sıralı sistem montajlarında gaz girişleri için emme manifoldu delinmekte, bu işlem silindirlere çapak kaçması gibi bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Patenti firmamıza ait “Gaz Piposu” uygulamasıyla silindirlere çapak gitme riski ortadan kalkmakta, montaj süresi kısalmakta, gaz benzinle aynı noktadan püskürtüldüğünden hissedilir bir ekstra konfor sağlanmaktadır.
• Kullandığımız “PLUG&DRIVE”-“TAK ve SÜR” LPG programı insan faktörünü ortadan kaldıran, aracın benzin ECU’su ile teknolojik olarak uyumlu en gelişmiş kalibrasyon programıdır. Üstün teknolojiye sahip ürünler ve gelişmiş kalibrasyon programı sayesinde BRC kullanıcıları benzinle aynı sürüş konforu yaşar, zamanla bozulmayan kalibrasyon ayarları ve istikrarlı yakıt tasarrufu ile ekonomik yakıt kullanmanın keyfini sürer.  
• Montajını yaptığımız BRC kitleri uluslararası "ÜRÜN MALİ MESULİYET" ve "3. SAHIŞ MALİ MESULİYET" sigortalarına sahiptir. BRC ile LPG dönüşümü yapılan araç gerek ürün ve gerekse montaj hatası nedeniyle oluşabilecek hasarlar bu sigorta sayesinde güvence altına alınmaktadır.

Ne kadar tasarrufum olur?
Hacimsel olarak LPG’li bir araç benzine göre %15-20 oranında daha fazla yakıt tüketir. Yakıt ekonomisi benzinle LPG arasındaki fiyat farkından kaynaklanmaktadır.  Bugünkü fiyatlarla benzine göre %40-50 oranında bir tasarruf söz konusudur.

Aracımın motoruna zarar verir mi?
LPG silindirlere gaz fazında gönderiliyor. Benzine göre daha temiz bir yakıttır. Yüksek termodinamik özellikleri sayesinde daha iyi bir yanma sağlar. Yanma odası, supaplar, bujiler temiz kalır. Motor yağı ömrü uzar. Motorda kurum oluşmaz. Benzine göre daha fazla vuruntu önleme gücüne sahiptir. LPG’li araçlar daha sessiz çalışır. Bu üstün özelliklerinden dolayı motora zarar vermez. Aksine motor ömrünü uzatır.

Garanti Şartları
1. Garanti süresi, malın tesliminden itibaren başlar. 
2. Ürünler, imalat ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garanti kapsamındadır. 
3. Yedek parça temini ve servis hizmetleri açısından on (10) yıl garanti kapsamındadır. 
4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla otuz (30) işgünüdür. Bu süre arızalı malın servise giriş tarihinden itibaren başlar. 
5. Kullanıcıların veya başka yetkisiz personelin arıza veya hasara müdahalesi, garanti haklarının kaybolmasına yol açar. 
6. Garanti süresi dahilinde, imalat ve montaj hatalarından dolayı malın arızalanması durumunda işçilik, yedek parça ya da başka bir adla hiçbir ücret talep edilmeksizin ürünün tamiri yapılacaktır. 
7. İmalat ve montaj hatalarına karşı ürün iki (2) yıl garantili olması ile birlikte aşağıdaki şartlarda ve durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde değildir: 

1. Arıza meydana geldiği zaman hemen yetkili servise bildirilmez ise 
2. Müşteri yetkili servise gerekli müdahalenin ve onarımın yapılması için zaman vermez ise 
3. Onarım müdahalesi yetkili servislerce yapılmaz ise 
4. Bakım ve kullanım hatalarından dolayı arıza veya hasar meydana gelmiş ise 
5. Orijinal yedek parça kullanılmamış ise 
6. Kullanıcı hataları 
7. Her türlü aşınmalar ve kırılmalar
8. Elektrikli veya elektronik ürünlerde kablolar, elektronik devreler ve anahtarlar 
9. Kapasitesinin üstünde kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar ve hasarlar 
10. Uygun ortamda kullanılmamasından doğan arıza ve hasarlar 
1. Korozyona müsait ortamda kullanılması, ürünlerin yoğun suya maruz kalması
2. Tozlu ortamda kullanılıp günlük bakımların yapılmaması 
3. Çalışma operasyon sıcaklığı dışında kullanılması 
11. Bakımlarının zamanında yapılmamasından dolayı meydana gelen arıza ve hasarlar 
12. Her türlü boya yıpranmaları ve aşınmaları 
13. Ürünün farklı amaçla kullanılması 
14. Ürünü, eğitilmemiş ve ehil olmayan yetkisiz personelce kullanılması 
15. Ürünün sevki esnasında olabilecek arıza ve hasarlar 
16. Ürünün devrilmesi, kazaya uğraması, elektriksel kısa devre ve yangın sonucu oluşabilecek arıza ve hasarlar 
17. Arıza dolayısıyla, işten kalma ve diğer tüm kayıplar ile arıza nedeniyle meydana geldiği bildirilen her türlü zarar 
8. Garanti bir sigorta değildir. 
9. Ürünün garantili olması, garanti süresince periyodik bakımlarının yapılmayacağı anlamına gelmez. Periyodik bakım tablosu satın aldığınız ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzu içerisinde bulunmaktadır. Bakım yapıldıkça servis raporu isteyiniz ve bakımı yapana imzalatınız. Bakım-servis formlarını en az iki yıl saklayınız. Garanti süresi dahilinde arızalanan ürünün tamiri sırasında, bu formları yetkili servis personeline gösteriniz. Bakım-servis formları olmayan ürünlerin bakımları ya hiç yapılmamış ya da periyodik olarak yapılmamış kabul edilir ve ürün garanti kapsamı dışında bırakılır. 
10. Garanti süresi içerisinde arızalanan ürünün onarımı için yetkili servise nakledilmesi ve nakil masrafları tamamen müşteriye aittir. 
11. Ürünün sarf malzemesi sayılan kauçuk conta, filtre vs. sisteminde olabilecek arızalar ve aşınmalar nedeniyle meydana gelen arızaları hariç, ürünün veya yedek parçalarının yenisi ile değiştirilmesi şartları aşağıdaki gibidir. 
1. Üründe (garanti süresi içerisinde) aynı arızanın iki defa veya farklı tip dört arızanın oluşması durumunda ürün yenisi ile değiştirilir. 
2. Garanti süresi dahilinde aynı arıza iki defadan fazla olsa da, meydana gelen arızalar sarf malzemesi sayılan parçalardan kaynaklanıyorsa, sadece yedek parçalar değiştirilir, ürün yenisi ile değiştirilmez. 
3. Ürünün tamirinin bir aydan fazla sürmesi durumunda ürün yenisi ile değiştirilir.